اطلاعات اعضائ هیات علمی دانشگاه گلستان

جستجو بر اساس بخشی از نام یا نام خانوادگی :
علوم
علوم انسانی
فنی مهندسی- علی آباد
فنی مهندسی- الغدیر
سایر
نام :seyed jalal
نام خانوادگی :abdolmanafi
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :j.abdolamanfi@yahoo.com
 
نام :Seyed Jalal
نام خانوادگی :Abdolmanafi Rokni
رشته تحصیلی :TEFL
مدرک تحصیلی :PhD
واحد سازمانی :Faculty of Humanities
پست الکترونیکی :j.abdolmanafi@yahoo.com
 
نام :admin
نام خانوادگی :admini
رشته تحصیلی :MBA
مدرک تحصیلی :PHD
واحد سازمانی :admin
پست الکترونیکی :admin@yoohoo.com
 
نام :hwyv
نام خانوادگی :akbari
رشته تحصیلی :shimi
مدرک تحصیلی :shimi ali
واحد سازمانی :oonja
پست الکترونیکی :alex@yahoo.com
 
نام :manoocher
نام خانوادگی :babanezhad
رشته تحصیلی :Amar
مدرک تحصیلی :Phd
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbabanejad@gau.ac.ir
 
نام :Pouneh
نام خانوادگی :Ebrahimi
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :p.ebrahimi@gu.ac.ir
 
نام :fgfgb
نام خانوادگی :fgbg
رشته تحصیلی :fgbfgb
مدرک تحصیلی :fgbfgb
واحد سازمانی :fgbfgb
پست الکترونیکی :fg@kon.com
 
نام :gfh
نام خانوادگی :fgh
رشته تحصیلی :جداسازی و کروماتوگرافی
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :علوم پایه
پست الکترونیکی :p.ebrahimi@gu.ac.ir
 
نام :Morteza
نام خانوادگی :Gholami
رشته تحصیلی :فیتوشیمی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :mo.gholami@gu.ac.ir
 
نام :admin
نام خانوادگی :operator
رشته تحصیلی :Computer
مدرک تحصیلی :PHD
واحد سازمانی :Admin
پست الکترونیکی :email@yoohoo.com
 
نام :qq
نام خانوادگی :qq
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :qq@qq.qq
 
نام :hamid reza
نام خانوادگی :sadeghipour
رشته تحصیلی :biology
مدرک تحصیلی :ph.D
واحد سازمانی :Faculty of Science
پست الکترونیکی :hamidrezasadegh@yahoo.com
 
نام :sahar
نام خانوادگی :shabani
رشته تحصیلی :zist
مدرک تحصیلی :carshenasi
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :s_shabani87@yahoo.com
 
نام :test
نام خانوادگی :test
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :test@test.com
 
نام :test
نام خانوادگی :test
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :test@test.ir
 
نام :werwe
نام خانوادگی :wewer
رشته تحصیلی :werwe
مدرک تحصیلی :werwe
واحد سازمانی :wer
پست الکترونیکی :12@12.com
 
نام :mehdi
نام خانوادگی :Yaghoubi
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :m.Yaghoubi@gu.ac.ir
 
نام :mehdi
نام خانوادگی :yaghoubi
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mmm@mm.com
 
نام :صالح
نام خانوادگی :آرخی
رشته تحصیلی :علوم محیط زیست_ابخیزداری
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :arekhi1348@yahoo.com
 
نام :حسن
نام خانوادگی :آریاپور
رشته تحصیلی :بیوشیمی
مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی
واحد سازمانی :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پست الکترونیکی :hassan.aryapour@gmail.com
 
نام :مریم
نام خانوادگی :آق اتابای
رشته تحصیلی :زمین شناسی- تکتونیک
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :maryamataby@yahoo.com
 
نام :علی اکبر
نام خانوادگی :آقایی
رشته تحصیلی :مدیریت استراتژیک
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :aghaei.aliakbar@gmail.com
 
نام :علی اکبر
نام خانوادگی :آقایی
رشته تحصیلی :مدیریت استراتژیک
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :علوم انسانی
پست الکترونیکی :Aaghaei.aliakbar@gmail.com
  رزومه علمی
نام :علی اکبر
نام خانوادگی :آقایی
رشته تحصیلی :مدیریت
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :aghaei.aliakbar@gmail.com
 
نام :علی اکبر
نام خانوادگی :آقایی
رشته تحصیلی :مدیریت استراتژیک
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :Aaghaei.aliakbar@gmail.com
 
نام :پونه
نام خانوادگی :ابراهیمی
رشته تحصیلی :شیمی تجزیه-جداسازی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :epouneh@yahoo.com
 
نام :احمد
نام خانوادگی :احمد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :ahmad@gmail.com
 
نام :سیامک
نام خانوادگی :اخشابی
رشته تحصیلی :فيزيک کيهانشناسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :s.akhshabi@gu.ac.ir
 
نام :سیامک
نام خانوادگی :اخشابی
رشته تحصیلی :فيزيک
مدرک تحصیلی :فيزيک - کيهانشناسی
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :s.akhshabi@gu.ac.ir
  رزومه علمی
نام :مرتضی
نام خانوادگی :اخوت
رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی :دانشکده فنی و مهندسی گرگان
پست الکترونیکی :m.okhovat@gu.ac.ir
 
نام :صالح
نام خانوادگی :ارخی
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :s.arekhi@gu.ac.ir
 
نام :فاطمه
نام خانوادگی :اسلامی
رشته تحصیلی :تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی :هیات علمی
پست الکترونیکی :f.eslami@gu.ac.ir
  رزومه علمی
نام :محسن
نام خانوادگی :اصغري لاريمي
رشته تحصیلی :رياضي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :دانشگاه
پست الکترونیکی :asghari2004@yahoo.com
 
نام :محسن
نام خانوادگی :اصغري لاريمي
رشته تحصیلی :رياضي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :هيات علمي دانشگاه
پست الکترونیکی :asghari2004@yahoo.com
 
نام :ژیلا
نام خانوادگی :اصغری
رشته تحصیلی :شیمی آلی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پست الکترونیکی :jasghari@yahoo.com
 
نام :محسن
نام خانوادگی :اصغری لاریمی
رشته تحصیلی :ریاضی
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mohsen_asgharilarimi@yahoo.com
 
نام :محسن
نام خانوادگی :اصغری لاریمی
رشته تحصیلی :ریاضی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :علوم
پست الکترونیکی :asghari2004@yahoo.com
 
نام :عليرضا
نام خانوادگی :اصفهاني
رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :alirezaesfahani@comp.iust.ac.ir
 
نام :مهناز
نام خانوادگی :اقدسي
رشته تحصیلی :فيزيولوژي مولكولي گياهي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :دانشكده علوم
پست الکترونیکی :aghdasi46@yahoo.com
 
نام :مهناز
نام خانوادگی :اقدسي
رشته تحصیلی :فيزيولوزي گياهي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :علوم پايه
پست الکترونیکی :m.aghdasi@gu.ac.ir
 
نام :عیسی
نام خانوادگی :امن خانی
رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :amankhani27@yahoo.com
 
نام :عیسی
نام خانوادگی :امن خانی
رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :هیئت علمی
پست الکترونیکی :amankhani27@yahoo.com
 
نام :عیسی
نام خانوادگی :امن خانی
رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :amankhani27@yahoo.com
 
نام :مهدي
نام خانوادگی :اميدوار
رشته تحصیلی :عمران - ژئوتكنيك
مدرک تحصیلی :فوق ليسانس
واحد سازمانی :دانشكده فني و مهندسي
پست الکترونیکی :omidvar_mehdi@hotmail.com
 
نام :مهدی
نام خانوادگی :امیدوار
رشته تحصیلی :مهندسی عمران
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس
واحد سازمانی :دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیکی :m.omidvar@gu.ac.ir
 
نام :آرش
نام خانوادگی :امینی
رشته تحصیلی :زمین شناسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :arash88amini@yahoo.com
 
نام :بی بی نعیمه
نام خانوادگی :اونق
رشته تحصیلی :ریاضی محض
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشکده علوم-گروه ریاضی
پست الکترونیکی :bn.onagh@gu.ac.ir
 
نام :عبدالمجيد
نام خانوادگی :ايزدپناه
رشته تحصیلی :فيزيك هسته اي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :دانشكده علوم
پست الکترونیکی :a.izadpanah@gu.ac.ir
 
نام :عبدالمجيد
نام خانوادگی :ايزدپناه
رشته تحصیلی :فيزيك هسته اي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :دانشكده علوم
پست الکترونیکی :izadpanah@mail.ru
 
نام :رامتین
نام خانوادگی :ایرانی
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :hehe@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :با با نزاد
رشته تحصیلی :امار کاربردی
مدرک تحصیلی :دكترا
واحد سازمانی :علوم
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
  رزومه علمی
نام :مهناز
نام خانوادگی :بابائی
رشته تحصیلی :روان شناسی
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :dr.mbabaei2@gmail.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی :آمارکاربردی
مدرک تحصیلی :دکتری (استادیار)
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :m.babanezhad@gu.ac.ir
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :منوچهر
نام خانوادگی :بابانژاد
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mbaba22@yahoo.com
 
نام :امیر
نام خانوادگی :بابایی
رشته تحصیلی :مهندسی پلیمر
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده فنی گرگان
پست الکترونیکی :a.babaei@gu.ac.ir
 
نام :امیر
نام خانوادگی :بابایی
رشته تحصیلی :مهندسی پلیمر
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده فنی-گروه پلیمر
پست الکترونیکی :a.babaei@gu.ac.ir
 
نام :فاطمه
نام خانوادگی :باقری
رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی :دانشکده فنی مهندسی
پست الکترونیکی :f.bagheri@gu.ac.ir
 
نام :علی اکبر
نام خانوادگی :باقریان یزدی
رشته تحصیلی :بیوسیستماتیک جانوری
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم پایه
پست الکترونیکی :yazdiir@yahoo.com
 
نام :علی‌ اکبر
نام خانوادگی :باقریان یزدی
رشته تحصیلی :زیست شناسی‌ جانوری
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم پایه
پست الکترونیکی :yazdiir@yahoo.com
 
نام :محمدباقر
نام خانوادگی :باقریه نجار
رشته تحصیلی :بیولوژی ملکولی گیاهی
مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :bagherieh@gau.ac.ir
 
نام :محمد باقر
نام خانوادگی :باقریه نجار
رشته تحصیلی :علوم گیاهی- ژنتیک ملکولی
مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :m.b.bagherieh@gmail.com
 
نام :الهام
نام خانوادگی :باهر
رشته تحصیلی :شیمی تجزیه-كمومتريكس
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :elhambaher2002@yahoo.com
 
نام :الهام
نام خانوادگی :باهر
رشته تحصیلی :شیمی تجزیه
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :e.baher@gu.ac.ir
 
نام :خدارحم
نام خانوادگی :بزی
رشته تحصیلی :جغرافیا
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :گروه جغرافیا
پست الکترونیکی :kh.bazi@yahoo.com
 
نام :مسعود
نام خانوادگی :بزی جوان
رشته تحصیلی :فیزیک حالت جامد
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :گروه فیزیک
پست الکترونیکی :javan.masood@gmail.com
 
نام :مسعود
نام خانوادگی :بزی جوان
رشته تحصیلی :فیزیک حالت جامد
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :گروه فیزیک
پست الکترونیکی :javan.masood@gmail.com
 
نام :مسعود
نام خانوادگی :بزی جوان
رشته تحصیلی :فیزیک حالت جامد
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :گروه فیزیک
پست الکترونیکی :javan.masood@gmail.com
 
نام :حسين
نام خانوادگی :بلوري زاده
رشته تحصیلی :رياضي
مدرک تحصیلی :كارشناسي
واحد سازمانی :خصوصي
پست الکترونیکی :bolorizadeh.hossein@gmail.com
 
نام :علی
نام خانوادگی :بهدلی
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :www.alibadeli71@yahoo.com
 
نام :قاسم
نام خانوادگی :بهلکه
رشته تحصیلی :مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :ghasem.bahlakeh@gmail.com
 
نام :مهسا
نام خانوادگی :بهنود
رشته تحصیلی :گرافیک
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :iهیات علمی
پست الکترونیکی :mahsabehnood@gmail.com
 
نام :علی
نام خانوادگی :بیگلری فدافن
رشته تحصیلی :مهندسی عمران
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :biglari.a@gmail.com
 
نام :علی
نام خانوادگی :پاکدامن
رشته تحصیلی :ریاضی- هندسه
مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :alipaky@yahoo.com
 
نام :علی
نام خانوادگی :پاکدامن
رشته تحصیلی :ریاضی محض-هندسه
مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی
واحد سازمانی :گروه ریاضی
پست الکترونیکی :a.pakdaman@gu.ac.ir
  رزومه علمی
نام :مهدیه
نام خانوادگی :پژوهان فر
رشته تحصیلی :معماری
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :m.pazhohanfar@gu.ac.ir
 
نام :مهدیه
نام خانوادگی :پژوهان فر
رشته تحصیلی :معماری
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :m.pazhouhanfar@gu.ac.ir
 
نام :بهزاد
نام خانوادگی :پور قریب
رشته تحصیلی :زبان و ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :Porgharib_lit@yahoo.com
 
نام :بهزاد
نام خانوادگی :پورقریب
رشته تحصیلی :زبان و ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :pourgharib_let@yahoo.com
 
نام :بهزاد
نام خانوادگی :پورقریب
رشته تحصیلی :زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :علوم انسانی
پست الکترونیکی :pourgharib@yahoo.com
 
نام :بهزاد
نام خانوادگی :پورقریب
رشته تحصیلی :زبان و ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :pourgharib_lit@yahoo.com
 
نام :بهزاد
نام خانوادگی :پورقریب
رشته تحصیلی :زبان و ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :pourgharib_lit@yahoo.com
 
نام :بهزاد
نام خانوادگی :پورقریب
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :pourgharib_lit@yahoo.com
 
نام :میثم
نام خانوادگی :تقوایی
رشته تحصیلی :برق
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :مدیریت
پست الکترونیکی :mac70god@gmail.com
 
نام :محمد علی
نام خانوادگی :تورنگی
رشته تحصیلی :مهندسی صنایع پلیمر
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده فنی ومهندسی
پست الکترونیکی :m.torangi@gu.ac.ir
 
نام :محمود
نام خانوادگی :جعفری
رشته تحصیلی :ریاضی
مدرک تحصیلی :دانشوری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :mahjaf42@yahoo.com
 
نام :قربان
نام خانوادگی :جلال
رشته تحصیلی :فلسفه و کلام
مدرک تحصیلی :سطح 3حوزه
واحد سازمانی :گروه آموزشی معارف اسلامی
پست الکترونیکی :gh.jalal@gu.ac.ir
 
نام :همايون
نام خانوادگی :جمشيديان
رشته تحصیلی :ادبيات فارسي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :گروه ادبيات فارسي
پست الکترونیکی :homayunjamshidian@yahoo.com
 
نام :محمود رضا
نام خانوادگی :چراغعلی
رشته تحصیلی :مدیریت
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :cheraghalim@yahoo.com
 
نام :هادی
نام خانوادگی :حاج زاده
رشته تحصیلی :حقوق
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :h.hajzadeh@gu.ac.ir
 
نام :سپیده
نام خانوادگی :حامدی
رشته تحصیلی :مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :s.hamedi@gu.ac.ir
 
نام :غلامرضا
نام خانوادگی :حدادچی
رشته تحصیلی :بیوشیمی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :Haddadchie@yahoo.com
 
نام :سید علی اصغر
نام خانوادگی :حسین زاده
رشته تحصیلی :عمران
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :طرح خدمت سربازی وزارت علوم
پست الکترونیکی :ahosseinzade@gu.ac.ir
 
نام :سید احمد
نام خانوادگی :حسینی
رشته تحصیلی :ریاضی کاربردی
مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی
واحد سازمانی :دانشکده علوم-گروه ریاضی
پست الکترونیکی :a.hosseini@gu.ac.ir
  رزومه علمی
نام :سید عباس
نام خانوادگی :حسینی جو
رشته تحصیلی :مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشکده فنی علی آباد
پست الکترونیکی :sa.hossinijou@gu.ac.ir
 
نام :سید عباس
نام خانوادگی :حسینی جو
رشته تحصیلی :مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده فنی مهندسی علی آباد
پست الکترونیکی :sa.hossinijou@gu.ac.ir
 
نام :سید محمد جواد
نام خانوادگی :حسینی کهساری
رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک
مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی
واحد سازمانی :دانشکده مهندسی برق گرگان
پست الکترونیکی :mj.hosseini@gu.ac.ir
 
نام :رحیم
نام خانوادگی :خباز
رشته تحصیلی :فیزیک
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :r.khabaz@gu.ac.ir
  رزومه علمی
نام :مهناز
نام خانوادگی :خلفی
رشته تحصیلی :آمار
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :mahnaz_khalafi@yahoo.com
 
نام :حسن
نام خانوادگی :خندان فدافن
رشته تحصیلی :فیزیک حالت جامد
مدرک تحصیلی :دکتری PhD
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :H.khandan@gu.ac.ir
  رزومه علمی
نام :حسن
نام خانوادگی :خندان فدافن
رشته تحصیلی :فیزیک حالت جامد
مدرک تحصیلی :دکتری PhD
واحد سازمانی :دانشکده علوم-دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :khandan@gu.ac.ir
  رزومه علمی
نام :فاضله
نام خانوادگی :خواجه نبی
رشته تحصیلی :اخترفیزیک
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم، فیزیک
پست الکترونیکی :f.khajenabi@gu.ac.ir
 
نام :محمد تقي
نام خانوادگی :خورند
رشته تحصیلی :تربيت بدني و علوم ورزشي
مدرک تحصیلی :دكتري (گرايش رفتار حركتي)
واحد سازمانی :گروه دروس عمومي
پست الکترونیکی :mtkhorand@yahoo.com
 
نام :غلامرضا
نام خانوادگی :خوش فر
رشته تحصیلی :جامعه شناسی
مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :khoshfar@gmail.com
  رزومه علمی
نام :غلامرضا
نام خانوادگی :خوش فر
رشته تحصیلی :جامعه شناسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :علوم انسانی
پست الکترونیکی :khoshfarf@yahoo.com
 
نام :احمد
نام خانوادگی :دادپور
رشته تحصیلی :برق
مدرک تحصیلی :دانشوری
واحد سازمانی :دانشکده فنی مهندسی الغدیر
پست الکترونیکی :ahmad.dadpour@yahoo.com
 
نام :سید رسول
نام خانوادگی :داودی
رشته تحصیلی :عمران
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :r.davoodi@gu.ac.ir
 
نام :نورالدین
نام خانوادگی :دبیری
رشته تحصیلی :مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده فنی مهندسی علی آباد
پست الکترونیکی :n.dabiri@gu.ac.ir
  رزومه علمی
نام :تات
نام خانوادگی :دذدذ
رشته تحصیلی :ئذئدذ
مدرک تحصیلی :نتاذنتان
واحد سازمانی :متنامتاتا
پست الکترونیکی :ace_gishniz@yahoo.com
 
نام :علی
نام خانوادگی :درخشان حصاری
رشته تحصیلی :آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :aderakhshanh@gmail.com
  رزومه علمی
نام :مهرنوش
نام خانوادگی :دلخاک
رشته تحصیلی :مهندسی پلیمر
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mehrnoosh.delkhak@yahoo.com
 
نام :حسن
نام خانوادگی :دلیری چولابی
رشته تحصیلی :اقتصاد
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :h.daliri@gu.ac.ir
 
نام :ابوالفضل
نام خانوادگی :دنکوب
رشته تحصیلی :حقوق
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :dankoub@gmail.com
 
نام :علی اکبر
نام خانوادگی :دهنوخلجی
رشته تحصیلی :شیمی معدنی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم پایه
پست الکترونیکی :alidkhalaji@yahoo.com
  رزومه علمی
نام :علی
نام خانوادگی :دهکردی
رشته تحصیلی :کامپیوتر
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :Subzeroinwinter@yahoo.com
 
نام :فاطمه
نام خانوادگی :رجبی
رشته تحصیلی :...
مدرک تحصیلی :...
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :fatemeh.rajabi.2009@gmail.com
 
نام :عزيز
نام خانوادگی :رحيمي چاکدل
رشته تحصیلی :زمين شناسي-تكتونيك
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشكده علوم
پست الکترونیکی :rahimiaz@yahoo.co.uk
 
نام :محمد
نام خانوادگی :رحیم زاده
رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده فنی مهندسی
پست الکترونیکی :mh.rahimzadeh@gmail.com
 
نام :سیدمهدی
نام خانوادگی :رخت اعلا
رشته تحصیلی :برق
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده مهندسی
پست الکترونیکی :sm.rakhtala@gu.ac.ir
 
نام :سیدمهدی
نام خانوادگی :رخت اعلا
رشته تحصیلی :برق
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده مهندسی
پست الکترونیکی :sm.rakhtala@gu.ac.ir
 
نام :سید مهدی
نام خانوادگی :رخت اعلا
رشته تحصیلی :کنترل
مدرک تحصیلی :دکتری برق کنترل
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :sm.rakhtala@gu.ac.ir
 
نام :عبدالمطلب
نام خانوادگی :رستگار
رشته تحصیلی :نقشه برداری
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی :مربی
پست الکترونیکی :amrastegara@yahoo.com
  رزومه علمی
نام :حامد
نام خانوادگی :رضایی
رشته تحصیلی :زمین شناسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :h.rezaei@gu.ac.ir
 
نام :عبدالباقی
نام خانوادگی :رضایی تالارپشتیi
رشته تحصیلی :ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :a_rezaei_t@yahoo.com
 
نام :مصطفی
نام خانوادگی :رقیمی
رشته تحصیلی :زمین شناسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :raghimi@yahoo.com
 
نام :مصطفی
نام خانوادگی :رقیمی
رشته تحصیلی :زمین شناسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :هیات علمی
پست الکترونیکی :m.raghimi@gu.ac.ir
 
نام :رضا
نام خانوادگی :رمضان نژاد قادی
رشته تحصیلی :زیست شناسی
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :rrghadi@yahoo.com
 
نام :ابوالفضل
نام خانوادگی :رنجبر نوعی
رشته تحصیلی :برق کنترل
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :سازمان مرکزی
پست الکترونیکی :ranjbarnoiey@yahoo.co.uk
 
نام :وحید
نام خانوادگی :رنجبر یانه سری
رشته تحصیلی :آمار
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :vahidranjbar_y@yahoo.com
  رزومه علمی
نام :مهدی
نام خانوادگی :روحی
رشته تحصیلی :ریاضی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :m.roohi@gu.ac.ir
  رزومه علمی
نام :غلامرضا
نام خانوادگی :روشن
رشته تحصیلی :جغرافیا-اقلیم شناسی
مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان- گروه جغرافیا
پست الکترونیکی :ghr.rowshan@gmail.com
  رزومه علمی
نام :وحید
نام خانوادگی :رویانی
رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :گروه زبان و ادبیات فارسی
پست الکترونیکی :vahidrooyani@yahoo.com
 
نام :وحید
نام خانوادگی :زنگانه
رشته تحصیلی :فیزیک هسته ای
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :v.zanganeh@gu.ac.ir
 
نام :مرتضي
نام خانوادگی :زنگانه
رشته تحصیلی :مهندسي عمران
مدرک تحصیلی :دکتري
واحد سازمانی :عضو هيات علمي
پست الکترونیکی :m.zanganeh@gu.ac.ir
 
نام :مجید
نام خانوادگی :زیارت بان
رشته تحصیلی :برق-الکترونیک
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده فنی مهندسی
پست الکترونیکی :m.ziaratban@gu.ac.ir
 
نام :سیدیوسف
نام خانوادگی :سجادی
رشته تحصیلی :عمران - نقشه برداری
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیکی :s.sajjadi@gu.ac.ir
  رزومه علمی
نام :حمید
نام خانوادگی :سلطانی
رشته تحصیلی :برق
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی :دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول
پست الکترونیکی :hamidsoltani408@gmail.com
 
نام :محسن
نام خانوادگی :شادمهری
رشته تحصیلی :اخترفیزیک
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم، فیزیک
پست الکترونیکی :mmshadmehri@gmail.com
 
نام :عليرضا
نام خانوادگی :شاهكوهي
رشته تحصیلی :جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :گروه جغرافيا
پست الکترونیکی :shahkoohi@yahoo.com
 
نام :اسمعیل
نام خانوادگی :شاهکویی
رشته تحصیلی :جغرافیا
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :shahkooeei@gmeil.com
 
نام :اسماعیل
نام خانوادگی :شاهکویی
رشته تحصیلی :جغرافیای طبیعی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :e.shahkooeei@gu.ac.ir
 
نام :اسمعیل
نام خانوادگی :شاهکویی
رشته تحصیلی :جغرافیا
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گروه جغرافیا
پست الکترونیکی :shahkooeei@gmail.com
 
نام :علی رضا
نام خانوادگی :شاکری
رشته تحصیلی :صنايع پلیمر
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :a.shakeri@gu.ac.ir
 
نام :علی رضا
نام خانوادگی :شاکری
رشته تحصیلی :صنایع پلیمر
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :عضو هیت علمی
پست الکترونیکی :shakeri@gau.ac.ir
 
نام :محمود
نام خانوادگی :شریعتی
رشته تحصیلی :علوم سیاسی
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :shariate49@yahoo.com
 
نام :محمود
نام خانوادگی :شریعتی
رشته تحصیلی :علوم سیاسی
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی :علوم انسانی
پست الکترونیکی :sharite49@yahoo.com
 
نام :محمود
نام خانوادگی :شریعتی
رشته تحصیلی :علوم
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی :علوم انسانی
پست الکترونیکی :shariate@yahoo.com
 
نام :بهنام
نام خانوادگی :شفيعي بافتي
رشته تحصیلی :زمين شناسی اقتصادي
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشکده علوم- گروه زمين شناسی
پست الکترونیکی :behnam.shafiei@gmail.com
 
نام :بهمن
نام خانوادگی :شفیعی
رشته تحصیلی :مهندسی نرم افزار
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :فنی و مهندسی علی آباد
پست الکترونیکی :bahman.shafiei@yahoo.com
  رزومه علمی
نام :صدیقه
نام خانوادگی :شفیعی
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :S.SHAFIEI@GU.AC.IR
 
نام :صدیقه
نام خانوادگی :شفیعی
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :s.shafiei@gu.ac.ir
 
نام :غلامحسین
نام خانوادگی :شمعانیان اصفهانی
رشته تحصیلی :زمین شناسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :زمین شناسی
پست الکترونیکی :shamanian@yahoo.com
 
نام :محمد
نام خانوادگی :شهرآئینی
رشته تحصیلی :برق-قدرت
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :گروه برق
پست الکترونیکی :m.shahr@gu.ac.ir
  رزومه علمی
نام :ماهان
نام خانوادگی :شهریاری
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :www.mahan@gmail.com
  رزومه علمی
نام :هانیه
نام خانوادگی :شکی
رشته تحصیلی :مهندسی پلیمر
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :h.shaki@gu.ac.ir
 
نام :وحید
نام خانوادگی :شیربیشه
رشته تحصیلی :ریاضی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :shirbisheh@gmail.com
 
نام :بهمن
نام خانوادگی :صحنه
رشته تحصیلی :جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :b.sahneh@gu.ac.ir
 
نام :حجت اله
نام خانوادگی :صفری
رشته تحصیلی :زمین شناسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :safari.ho@gmail.com
 
نام :نرگس
نام خانوادگی :صمداني لنگرودي
رشته تحصیلی :شيمي-گرايش شيمي فيزيك
مدرک تحصیلی :دكترا
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :nsamadani@yahoo.com
 
نام :سید مصطفی
نام خانوادگی :طاهری
رشته تحصیلی :ریاضی
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :گروه ریاضی
پست الکترونیکی :taheri_sm@yahoo.com
 
نام :علیرضا
نام خانوادگی :طبرسا
رشته تحصیلی :عمران
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیکی :artabarsa56@yahoo.com
 
نام :نقی
نام خانوادگی :طبرسا
رشته تحصیلی :علوم سیاسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :tabarsanaghi@yahoo.com
 
نام :نقی
نام خانوادگی :طبرسا
رشته تحصیلی :علوم سیاسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :n.tabarsa@gu.ac.ir
 
نام :عبدالحسین
نام خانوادگی :عادلی
رشته تحصیلی :علوم سیاسی
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :dr_abdoladeli@yahoo.de
 
نام :مصیب
نام خانوادگی :عباسی
رشته تحصیلی :تاریخ اسلام
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :گروه معارف اسلامی و الهیات
پست الکترونیکی :dr.abbassi@yahoo.com
  رزومه علمی
نام :مصیب
نام خانوادگی :عباسی
رشته تحصیلی :تاریخ اسلام
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :dr.abbassi@yahoo.com
 
نام :کامل
نام خانوادگی :عبدالله نژاد
رشته تحصیلی :آمار ریاضی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :kamel_abdollahnezhad@yahoo.com
 
نام :احمد
نام خانوادگی :عبدل زاده
رشته تحصیلی :فیزیولوژی گیاهی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :علوم
پست الکترونیکی :abdolzadeh@gu.ac.ir
 
نام :علی
نام خانوادگی :عرب مفرد
رشته تحصیلی :آموزش زبان
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :a.arabmofrad@gu.ac.ir
 
نام :مجید
نام خانوادگی :عظیم محسنی
رشته تحصیلی :آمار
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :azim_mohseni@yahoo.com
 
نام :فرهاد
نام خانوادگی :علائی
رشته تحصیلی :مهندسی نرم افزار
مدرک تحصیلی :لیسانس
واحد سازمانی :دانشگاه
پست الکترونیکی :alaei.farhad@yahoo.com
 
نام :ناهید
نام خانوادگی :علائی بخش
رشته تحصیلی :زمین شناسی اقتصادی
مدرک تحصیلی :لیسانس
واحد سازمانی :آموزش وپرورش
پست الکترونیکی :nahidalaeibakhsh@yahoo.com
 
نام :سید احمد
نام خانوادگی :علوی
رشته تحصیلی :مهندسی نرم افزار
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی :گروه آموزشی ریاضی و آمار
پست الکترونیکی :saalavi@gau.ac.ir
 
نام :سیداحمد
نام خانوادگی :علوی
رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :sa.alavi@gu.ac.ir
 
نام :محبوبه
نام خانوادگی :عليزاده صنعتي
رشته تحصیلی :رياضي محض
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mah_a_sanati@yahoo.com
 
نام :بهمن
نام خانوادگی :علی داد
رشته تحصیلی :ریاضی کاربردی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :bahman-alidad@yahoo.com
 
نام :بهمن
نام خانوادگی :علی داد
رشته تحصیلی :ریاضی کاربردی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :گروه ریاضی
پست الکترونیکی :bahman_alidad@yahoo.com
 
نام :عبدالرحمان
نام خانوادگی :علیزاده
رشته تحصیلی :علوم ارتباطات
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :گروه علوم اجتماعی
پست الکترونیکی :a.alizadeh@gu.ac.ir
 
نام :سميه
نام خانوادگی :عمادالدين
رشته تحصیلی :جغرافيا
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :emadodin1862007@yahoo.com
 
نام :هادی
نام خانوادگی :عمرانی
رشته تحصیلی :زمین شناسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :omrani.hadi@gmail.com
  رزومه علمی
نام :مهدی
نام خانوادگی :غفاری
رشته تحصیلی :پلیمر
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده فنی گرگان
پست الکترونیکی :m.ghaffari@gu.ac.ir
  رزومه علمی
نام :مرتضی
نام خانوادگی :غلامی
رشته تحصیلی :فیتوشیمی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :هیات علمی
پست الکترونیکی :mo.gholami@mail.gu.ac.ir
 
نام :مرتضی
نام خانوادگی :غلامی
رشته تحصیلی :فیتوشیمی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :mo.gholami@gu.ac.ir
 
نام :کوروش
نام خانوادگی :غلامی کوتنائی
رشته تحصیلی :جامعه شناسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :گروه آموزشی علوم اجتماعی
پست الکترونیکی :korosh_gholamiko@yahoo.com
 
نام :عبدالله
نام خانوادگی :غیجی کتولی
رشته تحصیلی :ghn hgn
مدرک تحصیلی :ghnghn
واحد سازمانی :tyhtyhtyh
پست الکترونیکی :abdolah.gheyji@yahoo.com
 
نام :سید محمد
نام خانوادگی :فاطمی
رشته تحصیلی :علوم گیاهی
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :mohammad.fatemi@gmail.com
 
نام :سید محمد
نام خانوادگی :فاطمی
رشته تحصیلی :علوم گیاهی
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :1383
پست الکترونیکی :s.m.fatemi@gu.ac.ir
 
نام :عبدالرحیم
نام خانوادگی :فرامرزی
رشته تحصیلی :مهندسی تکنولوژی نساجی
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی :دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول
پست الکترونیکی :a.faramarzi@gu.ac.ir
 
نام :عبدالرحیم
نام خانوادگی :فرامرزی
رشته تحصیلی :مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی :دانشکده فنی و مهندسی- علی آباد
پست الکترونیکی :afaramarzi@gau.ac.ir
 
نام :محمد
نام خانوادگی :فرخ‌زاد
رشته تحصیلی :معماري
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :دانشكده فني و مهندسي
پست الکترونیکی :m.farrokhzad@gu.ac.ir
  رزومه علمی
نام :منيره
نام خانوادگی :فرضي شوب
رشته تحصیلی :زبان و ادبيات فارسي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :دانشكده علوم انساني
پست الکترونیکی :monireh.farzishob@gmail.com
 
نام :فرشته
نام خانوادگی :فرضی شوب
رشته تحصیلی :زبان و ادبیات عرب
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :f.farzii@yahoo.com
 
نام :فرشته
نام خانوادگی :فرضی شوب
رشته تحصیلی :زبان و ادبیات عرب
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :f.farzii@yahoo.com
 
نام :فرشته
نام خانوادگی :فرضی شوب
رشته تحصیلی :زبان وادبیات عرب
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :f.farzii@yahoo.com
 
نام :فرشته
نام خانوادگی :فرضی شوب
رشته تحصیلی :زبان وادبیات عرب
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :f.farzii@yahoo.com
 
نام :كيازند
نام خانوادگی :فصيحي
رشته تحصیلی :مهندسي برق
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :فني و مهندسي
پست الکترونیکی :k.fasihi@gu.ac.ir
 
نام :شبنم
نام خانوادگی :فقانی
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :test@yahoo.com
 
نام :مهدی
نام خانوادگی :قائمی
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :n.1992.j@gmail.com
 
نام :مهدی
نام خانوادگی :قائمی
رشته تحصیلی :شیمی صنعتی- گرایش الکتروشیمی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :ghaemi_m@gau.ac.ir
 
نام :عبدالعظیم
نام خانوادگی :قانقرمه
رشته تحصیلی :جغرافیا-اقلیم شناسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :a_ghangherme@yahoo.com
  رزومه علمی
نام :منصوره
نام خانوادگی :قبادی پور
رشته تحصیلی :زمین شناسی-چینه و فسیل شناسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :mghobadipour@yahoo.co.uk
 
نام :سهيلا
نام خانوادگی :كرباسي
رشته تحصیلی :كامپيوتر
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :عضو هيات علمي
پست الکترونیکی :s.karbasi@gmail.com
 
نام :حاجي قلي
نام خانوادگی :كمي
رشته تحصیلی :شيلات
مدرک تحصیلی :دكترا
واحد سازمانی :دانشكده علوم
پست الکترونیکی :hgkami2000@yahoo.com
 
نام :حاجي قلي
نام خانوادگی :كمي
رشته تحصیلی :شيلات
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :دانشكده علوم پايه
پست الکترونیکی :hgkami2000@yahoo.com
 
نام :مسعود
نام خانوادگی :گلعلی پور
رشته تحصیلی :ژنتیک ملکولی
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :gapmasood@gmail.com
  رزومه علمی
نام :فرزانه
نام خانوادگی :گنجي
رشته تحصیلی :فيزيولوژي
مدرک تحصیلی :دكترا
واحد سازمانی :دانشكده علوم
پست الکترونیکی :fganji2@yahoo.com
 
نام :عليرضا
نام خانوادگی :گودرزي
رشته تحصیلی :شيمي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :دانشكده علوم
پست الکترونیکی :goudarzi.alireza@gmail.com
 
نام :علیرضا
نام خانوادگی :گودرزی
رشته تحصیلی :شيمي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :a.goudarzi@gu.ac.ir
 
نام :علی
نام خانوادگی :گودی
رشته تحصیلی :برق
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :یسیبی
پست الکترونیکی :fuu@gmail.com
 
نام :محسن
نام خانوادگی :لشكربلوك
رشته تحصیلی :عمران
مدرک تحصیلی :دكترا
واحد سازمانی :دانشكده فني و مهندسي علي آباد
پست الکترونیکی :m.lbolok@gu.ac.ir
 
نام :محسن
نام خانوادگی :لشكربلوك
رشته تحصیلی :عمران
مدرک تحصیلی :دكترا
واحد سازمانی :دانشكده فني و مهندسي علي آباد
پست الکترونیکی :m.lbolok@gu.ac.ir
 
نام :رحیم
نام خانوادگی :لطفی اوریمی
رشته تحصیلی :فیزیک - حالت جامد
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشکده علوم- دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :lotfiorimi@yahoo.com
 
نام :صفر
نام خانوادگی :محسنی
رشته تحصیلی :فیزیولوژی جانوری
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :smohsenibandpay@yahoo.com
 
نام :علی
نام خانوادگی :محمدی
رشته تحصیلی :ریاضی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :ali.mohammadi@gmail.com
 
نام :علی اکبر
نام خانوادگی :محمدی مهر
رشته تحصیلی :فلسفه و کلام
مدرک تحصیلی :دکترا (سطح چهار حوزه)
واحد سازمانی :هیأت علمی
پست الکترونیکی :mehr.33926@gmail.com
 
نام :مهدی
نام خانوادگی :محمدی نژاد
رشته تحصیلی :ادبیات عرب
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :گروه زبان و ادبیات فارسی
پست الکترونیکی :mehdimohammad66@yahoo.com
  رزومه علمی
نام :علی
نام خانوادگی :مختاری
رشته تحصیلی :شیمی تجزیه
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشكده فني و مهندسي
پست الکترونیکی :alimo58@yahoo.com
 
نام :محسن
نام خانوادگی :مظاهری تهرانی
رشته تحصیلی :شیمی آلی
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :mmazaheritehrani@yahoo.com
 
نام :محمد
نام خانوادگی :ملك
رشته تحصیلی :علوم سياسي( سياست هاي نفتي)
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :mohammad_malek44@yahoo.com
 
نام :محمد
نام خانوادگی :ملک
رشته تحصیلی :علوم سیاسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی-دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :m.malek@gu.ac.ir
 
نام :محمد
نام خانوادگی :ملک
رشته تحصیلی :علوم سیاسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :mohammad_malek44@yahoo.com
 
نام :مینا
نام خانوادگی :ملک زاده
رشته تحصیلی :کامپیوتر
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :minarz@gmail.com
 
نام :اسماعيل
نام خانوادگی :مهاجر
رشته تحصیلی :محيط زيست
مدرک تحصیلی :كارشناسي ارشد
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :Mohajersabz@yahoo.com
 
نام :منصور
نام خانوادگی :موحدی
رشته تحصیلی :فیزیک
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس
واحد سازمانی :دانشکده علوم پایه
پست الکترونیکی :mansoormovahedi@yahoo.com
 
نام :حسین
نام خانوادگی :مومنی
رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشکده فنی مهندسی گرگان
پست الکترونیکی :h.momeni@gu.ac.ir
 
نام :منيژه
نام خانوادگی :ميان ابادي
رشته تحصیلی :بيوشيمي
مدرک تحصیلی :دكتراي تخصصي
واحد سازمانی :دانشكده علوم
پست الکترونیکی :mianabad@yahoo.com
 
نام :جعفر
نام خانوادگی :ميركتولي
رشته تحصیلی :جغرافيا برنامه ريزي شهري
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :g.katouli@gu.ac.ir
 
نام :جعفر
نام خانوادگی :ميركتولي
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :j.mirkatoli@gu.ac.ir
 
نام :جعفر
نام خانوادگی :ميركتولي
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :mirkatoli@gu.ac.ir
 
نام :منیژه
نام خانوادگی :میان آبادی
رشته تحصیلی :بیوشیمی
مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :m.mianabadi@gu.ac.ir
 
نام :جعفر
نام خانوادگی :میرعلی کتولی
رشته تحصیلی :جغرافیا
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده
پست الکترونیکی :g_katouli@yahoo.com
  رزومه علمی
نام :جعفر
نام خانوادگی :میرکتولی
رشته تحصیلی :جغرافیا
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :معاونت آموزشی
پست الکترونیکی :g_katouli@yahoo.com
 
نام :محمدحسن
نام خانوادگی :میری
رشته تحصیلی :مهندسی برق- مخابرات سیستم
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
واحد سازمانی :دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیکی :hasanmiri@gmail.com
 
نام :حسین
نام خانوادگی :میقانی
رشته تحصیلی :پلیمر
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :علوم
پست الکترونیکی :hmighani@yahoo.com
 
نام :حسین
نام خانوادگی :میقانی
رشته تحصیلی :پلیمر
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :hmighani@gu.ac.ir
  رزومه علمی
نام :علي اكبر
نام خانوادگی :نجفي كاني
رشته تحصیلی :جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :alinajafi_1159@yahoo.com
 
نام :فرزانه
نام خانوادگی :نجفی
رشته تحصیلی :ارتباطات تصویری
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :farzaneh_nag@yahoo.com
 
نام :علی اکبر
نام خانوادگی :نجفی کانی
رشته تحصیلی :جغرافیا
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :alinajafi_1159@yahoo.com
 
نام :حسن
نام خانوادگی :نظیف
رشته تحصیلی :معماری
مدرک تحصیلی :معماری
واحد سازمانی :دانشکده فنی ومهندسی
پست الکترونیکی :h.nazif@gu.ac.ir
 
نام :طاهره
نام خانوادگی :نوذري
رشته تحصیلی :رياضي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :گروه آموزشي رياضي
پست الکترونیکی :nozari_82@yahoo.com
 
نام :طاهره
نام خانوادگی :نوذری
رشته تحصیلی :ریاضی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :گروه آموزشی ریاضی
پست الکترونیکی :nozari_89@yahoo.com
 
نام :عبدالمجید
نام خانوادگی :نورتقانی
رشته تحصیلی :معماری
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :a.nourtaghani@gu.ac.ir
  رزومه علمی
نام :ليلا
نام خانوادگی :نوروزپور
رشته تحصیلی :زبان و ادبيات فارسي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :گروه ادبيات فارسي
پست الکترونیکی :l_norozpoor@yahoo.com
 
نام :نوروز
نام خانوادگی :نیمروزی ناوخی
رشته تحصیلی :جامعه شناسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :n_nimroozi@yahoo.co.uk
 
نام :یدا..
نام خانوادگی :هزارجریبی
رشته تحصیلی :الکترونیک
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :هیئت علمی
پست الکترونیکی :hezarjaribi@yahoo.com
 
نام :یداله
نام خانوادگی :هزارجریبی
رشته تحصیلی :الکترونیک
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :y.hezarjaribi@gu.ac.ir
 
نام :شبنم
نام خانوادگی :هوشمند
رشته تحصیلی :شیمی تجزیه
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان-دانشکده علوم
پست الکترونیکی :shabnam_hooshmand@yahoo.com
 
نام :شبنم
نام خانوادگی :هوشمند
رشته تحصیلی :شیمی تجزیه
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان-دانشکده علوم
پست الکترونیکی :shabnam_hooshmand@yahoo.com
 
نام :شبنم
نام خانوادگی :هوشمند
رشته تحصیلی :شیمی تجزیه
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان-دانشکده علوم
پست الکترونیکی :shabnam_hooshmand@yahoo.com
 
نام :جمشید
نام خانوادگی :هومن
رشته تحصیلی :جامعه شناسی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :manhouj@yahoo.com
 
نام :جمشيد
نام خانوادگی :هومن
رشته تحصیلی :جامعه شناسي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :Houman_37@yahoo.com
 
نام :شیوا
نام خانوادگی :وفادار
رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :sh.vafadar@gu.ac.ir
 
نام :محمد رضا (بامداد)
نام خانوادگی :ياحقي
رشته تحصیلی :رياضي
مدرک تحصیلی :دكتري
واحد سازمانی :دانشكده علوم، گروه رياضي
پست الکترونیکی :bamdad5@hotmail.com
 
نام :مهدي
نام خانوادگی :يعقوبي
رشته تحصیلی :مهندسي كامپيوتر
مدرک تحصیلی :كارشناسي ارشد
واحد سازمانی :مدير گروه كامپيوتر
پست الکترونیکی :mehdy.yaghoubi@gmail.com
 
نام :جلال
نام خانوادگی :کریمی
رشته تحصیلی :تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشکده علوم انسانی
پست الکترونیکی :jeje_k110@yahoo.com
 
نام :جلال
نام خانوادگی :کریمی
رشته تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :j.karimi@gu.ac.ir
 
نام :زهره
نام خانوادگی :کریمی
رشته تحصیلی :زیست شناسی
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :زیست شناسی
پست الکترونیکی :karimiln@yahoo.com
 
نام :زهره
نام خانوادگی :کریمی
رشته تحصیلی :زیست شناسی
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :z.karimi@gu.ac.ir
 
نام :زهره
نام خانوادگی :کریمی لنجی
رشته تحصیلی :زیست شناسی علوم گیاهی
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :karimiln@yahoo.com
  رزومه علمی
نام :حسین
نام خانوادگی :کریمیان
رشته تحصیلی :مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی : 
پست الکترونیکی :h.karimian@gu.ac.ir
 
نام :حاجی قلی
نام خانوادگی :کمی
رشته تحصیلی :شیلات
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشکده علوم
پست الکترونیکی :hgkami2000@yahoo.com
 
نام :طه
نام خانوادگی :کوهرخی
رشته تحصیلی :فیزیک هسته ای
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان
پست الکترونیکی :t.koohrokhi@gmail.com
  رزومه علمی
نام :طه
نام خانوادگی :کوهرخی
رشته تحصیلی :فیزیک هسته ای
مدرک تحصیلی :دکتری
واحد سازمانی :دانشگاه گلستان-مرکز رشد پارک علم و فناوری گلستان
پست الکترونیکی :tkoohrokhi@gmail.com
  رزومه علمی
نام :فرهاد
نام خانوادگی :یغمایی
رشته تحصیلی :امار
مدرک تحصیلی :دکترا
واحد سازمانی :امار
پست الکترونیکی :f_yaghmaie@yahoo.com